ติดต่อเรา บริษัท จีพีเอสยูริ จำกัด

บริษัท จีพีเอสยูริ จำกัด
1/69 หมู่ 5 ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.00 – 17.00

gps uro จีพีเอสติดตามรถ

ฝ่ายขาย
084-8821888 | 084-8823888


ฝ่ายบริการลูกค้า

จีพีเอสติดตามรถสาขาเชียงใหม่
1/69 หมู่ 5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
062-5922499 | 093-2192299 | 093-1317778

จีพีเอสติดตามรถสาขากรุงเทพฯ
11/12 หมู่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
093-1351114 | 093-1305888

จีพีเอสติดตามรถสาขาสระบุรี
158/13 ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
093-1318383 | 062-3104882

จีพีเอสติดตามรถสาขาขอนแก่น
104/26 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
083-3888933 | 062-3104883

Fax : 053-336932
Email : gpsuri.supp@gmail.com

add line gpsuri
Site Icon

GPS URI

GPS ติดตามรถยนต์ รถขนส่ง รถบรรทุก รถตู้

powered by SeedThemes