DLT GPS รถที่ต้องติดตั้ง GPS ติดตามรถ ตามประกาศกรมขนส่งทางบก มั่นใจทั่วไทย รถใช้จีพีเอส

DLT GPS : จีพีเอสติดตามรถ ตามประกาศ กรมการขนส่งทางบก

dlt gps dlt logo

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้
รถบรรทุกวัตถุอันตราย รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารสองชั้น และ รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ต้องติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracker) พร้อมด้วยเครื่องรูดใบขับขี่ (RFID Magnetic Card Reader) และ เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ของกรมการขนส่งทางบก ก่อนจะสามารถนำรถมา จดทะเบียนหรือต่อทะเบียน ตามโครงการ “DLT GPS มั่นใจทั่วไทย รถใช้จีพีเอส”

อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความเสียหาย ที่รุนแรง ทั้งแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับรถฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อให้สามารถควบคุม กํากับ ดูแลให้มี การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สมควรกําหนดให้รถที่นํามาใช้ต้องติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือ เครื่องจีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracker)


รถที่ต้องติดตั้ง GPS ติดตามรถ

dlt gps รถบรรทุกวัตถุอันตราย
dlt gps รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป
dlt gps รถโดยสาร2ชั้น
dlt gps รถตู้โดยสารสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบ

dlt gps ขับรถเร็วเกินกำหนด

ขับรถเร็วเกินกำหนด

ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดตามชนิดของรถ

dlt gps ขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่

ขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่

การไม่แสดงตน หรือ ใช้ใบอนุญาตขับรถผิดประเภท , ไม่ถูกต้อง หรือใบอนุญาต ขับรถหมดอายุ

dlt gps ขับรถเกินชั่วโมงการทำงาน

ขับรถเกินชั่วโมงการทำงาน

ขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชม โดยไม่หยุดพัก และขับรถเวลารวมเกิน 8 ชม ในระยะเวลา 24 ชม

dlt gps ขับรถโดยไม่ใช้เครื่องGPS และถอดเครื่อง GPS

การไม่ติดตั้ง / ไม่ส่งข้อมูล

ขับรถโดยไม่ใช้เครื่องGPS และถอดเครื่อง GPS

อ่านเพิ่มเติ่ม : แนวทางการบังคับใช้กฎหมายจาก ระบบ GPS


อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง

รถ 1 คัน จะต้องติดตั้ง เครื่องจีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracker)
และ เครื่องรูดใบขับขี่ (RFID Magnatic Card Reader) ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

dlt gps gpsติดตามรถ และ เครื่องรูดใบขับขี่

GPS Tracker + RFID Magnatic Card Reader = DLT GPS

ระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ ตามชื่อเรียกของกรมการขนส่งทางบก เป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 อย่าง คือ เครื่อง GPS ติดตามรถ และ เครื่องรูดใบขับขี่ ทำหน้าที่ส่งข้อมูลต่างๆของรถและคนขับ ไปที่ศูนย์บริหารจัดการการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก


ระบบบ่งชี้ผู้ขับรถมีไว้ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลของรถเข้ากับกรมขนส่ง เพื่อระบุตำแหน่งรถ
ระบุตัวตนผู้ขับรถ จากใบอนุญาตขับขี่ และระบุตัวตนของรถจาก หมายเลขคัสซี , ป้ายทะเบียน , ลักษณะของรถ และประเภทการขนส่ง
ตัวอย่างเช่น นาย ประหยัด ชาโอจันทร์ เลขที่ใบขับขี่ 221514436721300 ขณะนี้ กำลังขับ รถตู้โดยสาร มาตรฐาน 2 ข ไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน 10-1111 นครราชสีมา อยู่ที่พิกัดบริเวณ แขวงลาดกระบัง ใกล้กับ สนามบินสุวรรณภูมิ

ระบบบ่งชี้ผู้ขับรถใช้งานยังไง

ผู้ขับรถจะต้องแสดงตนกับระบบบ่งชี้ผู้ขับรถทุกครั้งเมื่อต้องขับรถและลงจากรถ ผู้ขับรถจะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตขับขี่ของขนส่ง ประเภทใดประเภทหนึ่ง จากใบอนุญาตขับขี่ขนส่ง 8 ประเภท คือ ท.1 ท.2 ท.3 ท.4 และ บ.1 บ.2 บ.3 บ.4 เพื่อใช้รูดกับเครื่องรูดใบขับขี่เมื่อต้องขับรถ

เมื่อเสียบกุญแจรถและเปิดสวิตช์สตาร์ทรถ จะมีเสียงสัญญาณเตือน จากเครื่องรูดบัตรดังขึ้น ให้ใช้ใบขับขี่รูดที่เครื่องรูดบัตรหนึ่งครั้ง เสียงเตือนจะดับลงเมื่อรูดด้วยใบขับขี่แล้ว เครื่องรูดใบขับขี่จะอ่านค่าจากแถบแม่เหล็กใบขับขี่และส่งข้อมูล เลขที่ใบขับขี่ ไปที่ศูนย์ฯของกรมขนส่ง

dlt gps ระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ

ระบบติดตามรถ ของ GPS URI

ทุกๆ 1 นาที เครื่อง GPS ติดตามรถ จะส่งข้อมูลต่างๆของรถแบบเรียลไทม์ มาที่เซิร์ฟเวอร์ของ GPS URI และดึงข้อมูลที่ได้รับมาแสดงที่หน้าจอผู้ใช้งานทั้งบนเว็บบราวเซอร์และแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เช่น ตำแหน่งปัจจุบันของรถ , ข้อมูลสถานะของรถ ความเร็วที่ใช้ สถานะการจอดรถ การดับเครื่อง การเปิดปิดสวิตช์กุญแจ , ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และ จำนวนชั่วโมงการขับขี่และการจอดพัก

นอกจากข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้ว ยังมีการเก็บข้อมูล เป็นรายงานและกราฟ เพื่อสรุปข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างของรถ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น รายงานการใช้ความเร็วเกินกำหนด รายงานระยะทางรวมที่รถวิ่ง รายงานการจอดรถ กราฟความเร็ว กราฟการใช้น้ำมันเชื่อเพลิง และการดูเส้นทางที่รถวิ่งย้อนหลัง

dlt gps ระบบติดตามรถ

อยากติดตั้งต้องทำยังไง?

dlt gps ติดตั้ง gps ติดตามรถ

1. แจ้งรายละเอียดชนิดรถ วันเวลาที่พร้อมติดตั้ง

dlt gps ติดตั้ง gps ติดตามรถ

2. ช่างจากเราส่งตรงไปติดตั้งถึงรถคุณ

dlt gps ติดตั้ง gps ติดตามรถ

3. ชำระเงินและรับรหัสเข้าใช้งานระบบติดตามรถ

dlt gps ติดตั้ง gps ติดตามรถ

4. ออกหนังสือรับรองการติดตั้ง GPS สามารถนำรถไปจดหรือต่อทะเบียนกับกรมขนส่งได้ทันที


บริษัท จีพีเอสยูริ จำกัด ผู้ให้บริการระบบติดตามรถครบวงจร
พร้อมบริการหลังการขาย และการรับประกันตัวเครื่องตลอดอายุสัญญา
แผนที่ ลิขสิทธื์ จาก Google map และ Longdo map
ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมให้บริการ
10 years of service ประสบการณ์เพื่อการบริการ

Site Icon

GPS URI

GPS ติดตามรถยนต์ รถขนส่ง รถบรรทุก รถตู้

powered by SeedThemes