GPS Promotion

GPS Tracker + DVR Online & Offine + New GPS Tracker

GPS_Coming_Soon

รถที่ต้องติดตั้ง GPS ติดตามรถ

dlt gps รถบรรทุกวัตถุอันตราย
dlt gps รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป
dlt gps รถโดยสาร2ชั้น
dlt gps รถตู้โดยสารสาธารณะ

สิ่งที่กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบ

dlt gps ขับรถเร็วเกินกำหนด
ขับรถเร็วเกินกำหนด

ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดตามชนิดของรถแต่ละประเภท

dlt gps ขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่
ขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่

การไม่แสดงตน หรือ ใช้ใบอนุญาตขับรถผิดประเภท ไม่ถูกต้อง หรือใบอนุญาต ขับรถหมดอายุ

dlt gps ขับรถเกินชั่วโมงการทำงาน
ขับรถเกินชั่วโมงการทำงาน

ขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชม โดยไม่หยุดพัก และขับรถเวลารวมเกิน 8 ชม ภายในระยะเวลา 24 ชม

dlt gps ขับรถโดยไม่ใช้เครื่องGPS และถอดเครื่อง GPS
การไม่ติดตั้ง และ ไม่ส่งข้อมูล

ขับรถโดยไม่ติดตั้งหรือไม่ใช้เครื่องGPS และการถอดเครื่อง GPS

ติดตั้ง GPS ติดตามรถ กับเรา ตอนนี้

dlt gps ติดตั้ง gps ติดตามรถ

1. แจ้งรายละเอียดชนิดรถ วัน เวลา และสถานที่ ที่สะดวกพร้อมติดตั้งจีพีเอส

dlt gps ติดตั้ง gps ติดตามรถ

2. ช่างจากเราส่งตรงไปติดตั้งจีพีเอสถึงรถคุณ

dlt gps ติดตั้ง gps ติดตามรถ

3. ชำระเงินและรับรหัสเข้าใช้งานระบบติดตามรถ

dlt gps ติดตั้ง gps ติดตามรถ

4. ออกหนังสือรับรองการติดตั้ง GPS สามารถนำรถไปจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนกับกรมขนส่งได้ทันที