จีพีเอสติดตามรถ GPS Tracker

จีพีเอสติดตามรถ GPS Tracker

เครื่องจีพีเอสติดตามรถ คือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีไว้ใช้รับส่งข้อมูลตำแหน่งของรถ

VT900

จีพีเอสติดตามรถ GPS Tracker

คุณสมบัติ


ความยาว
75 มม. (2.95 นิ้ว)
ความกว้าง
80 มม. (3.14 นิ้ว)
ความหนา
20 มม. (0.78 นิ้ว)
น้ำหนัก
90 กรัม (3.17 ออนซ์)


ชิพ

U12 Uonic Ublox


พลังงาน

กระแสไฟ 9 โวลต์ – 36 โวลต์ / 1.5 แอมป์
แบตเตอรี่สำรองภายใน 500 มิลลิแอมป์
65 mAh สแตนด์บาย


คลื่นความถี่

GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
UMTS/HSDPA 850/1900 MHz


ความไวสัญญาณ

-165 dB


ความแม่นยำ

2.5 เมตร 2D RMS


เซนเซอร์ภายใน

ตรวจจับความเคลื่นไหวและอัตราเร่ง 3มิติ
จับการสั่นสะเทือน การเคลื่อนที่และการลากจูง


อินพุทและเอาท์พุท

ดิจิตอลอินพุท x 3 อนาล็อกอินพุท x 1
เอาท์พุท x 2 RS232 x 1 USB x 1

IQ900

จีพีเอสติดตามรถ GPS Tracker

คุณสมบัติ


ความยาว
75 มม. (2.95 นิ้ว)
ความกว้าง
80 มม. (3.14 นิ้ว)
ความหนา
20 มม. (0.78 นิ้ว)
น้ำหนัก
90 กรัม (3.17 ออนซ์)


ชิพ

U12 Uonic Ublox


พลังงาน

กระแสไฟ 9 โวลต์ – 36 โวลต์ / 1.5 แอมป์
แบตเตอรี่สำรองภายใน 500 มิลลิแอมป์
65 mAh สแตนด์บาย


คลื่นความถี่

GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
UMTS/HSDPA 850/1900 MHz


ความไวสัญญาณ

-165 dB


ความแม่นยำ

2.5 เมตร 2D RMS


เซนเซอร์ภายใน

ตรวจจับความเคลื่นไหวและอัตราเร่ง 3มิติ
จับการสั่นสะเทือน การเคลื่อนที่และการลากจูง


อินพุทและเอาท์พุท

ดิจิตอลอินพุท x 3 อนาล็อกอินพุท x 1
เอาท์พุท x 2 RS232 x 1 USB x 1

PT521E

จีพีเอสติดตามรถ GPS Tracker

คุณสมบัติ


ความยาว
65 มม. (2.55 นิ้ว)
ความกว้าง
85 มม. (3.34 นิ้ว)
ความหนา
27 มม. (1.06 นิ้ว)
น้ำหนัก
150 กรัม (5.29 ออนซ์)


ชิพ

U12 Uonic Ublox


พลังงาน

กระแสไฟ 9 โวลต์ – 36 โวลต์ / 1.5 แอมป์
แบตเตอรี่สำรองภายใน 600 มิลลิแอมป์
50 mAh สแตนด์บาย


คลื่นความถี่

GSM/GPRS 850/1900 , 900/2100 MHz
UMTS/HSDPA 850/1800/1900 MHz


ความไวสัญญาณ

-161 dB


ความแม่นยำ

2.5 เมตร CEP


เซนเซอร์ภายใน

ตรวจจับความเคลื่นไหวและอัตราเร่ง 3มิติ
จับการสั่นสะเทือน การเคลื่อนที่และการลากจูง


อินพุทและเอาท์พุท

ดิจิตอลอินพุท x 4 เอาท์พุท x 1
RS232 x 1 USB x 1 Mic x 1