GPS TRACKING / จีพีเอสติดตามรถ

GPS-Track

GPS Tracking คือ?

จีพีเอสติดตามหรือ GPS Tracking คืออะไร GPS นั้นย่อมาจาก “Global Positioning System” แต่รามักจะเรียกติดปากเป็น GPS แล้วจีพีเอสนั้นทำงานอย่างไรล่ะ ถ้าอธิบายคร่าวๆคือ ระบบที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดาวเทียมที่โคจรรอบโลกและอุปกรณ์ที่สามารถช่วยระบุวัตถุหรือตำแหน่งของบุคคลได้นั้นเอง

GPS Tracking ทำหน้าที่อะไร?

หน้าที่ของจีพีเอส คือ การติดตามด้วย GPS กำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามในรถยนต์ บนทรัพย์สิน หรือสวมใส่โดยตัวบุคคล แล้วจากนั้นอุปกรณ์ก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แน่นอนและการเคลื่อนไหวที่ตามมา ทำให้คุณสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ใช้รถบรรทุกในการขนส่งต่างๆ

จีพีเอสและรถบรรทุก

โดยตัวอุปกรณ์ติดตาม GPS จะส่งสัญญาณดาวเทียมพิเศษที่ประมวลผลโดยเครื่องรับ เครื่องรับ GPS เหล่านี้จะติดตามตำแหน่งที่แน่นอนของอุปกรณ์ GPS ตลอดจนคำนวณเวลาแล้วก็ความเร็วที่อุปกรณ์จะเดินทางของคุณ และตำแหน่งเหล่านี้มันยังสามารถคำนวณและแสดงเป็นมุมมองแบบสามมิติโดยใช้สัญญาณดาวเทียม GPS สี่ประเภท ระบบ GPS ประกอบด้วยสามส่วน: พื้นที่ การควบคุม และผู้ประกอบการ